Τηλεφωνικές παραγγελίες στο Τηλεφωνήστε στο 218 218 9906 218 218 9906

Όροι χρήσης

 1.  Εισαγωγή
  1. H pharmavita.gr, που στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία, είναι ένας δικτυακός τόπος πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η νομίμως εκπροσωπούμενη φαρμακευτική Εταιρία με την επωνυμία «Αγγελική Καραμπούλα και Σία Ε.Ε.», που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου (Πλατεία Ηρώων αρ. 11) (τηλ. 22810-75399, ΑΦΜ: 099567668, ΔΟΥ Σύρου). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pharmavita.gr.
  2. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία.
  3. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.
 2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  1. Ως προελέχθη, αυτός ο ιστοχώρος αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα και το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της νομίμως εκπροσωπούμενης φαρμακευτικής Εταιρίας με την επωνυμία «Αγγελική Καραμπούλα και Σία Ε.Ε.».
  2. Όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και από διεθνείς συμβάσεις. Δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας πνευματικά δικαιώματα τρίτων, όπως συνεργατών, συνεργαζόμενων φορέων, προμηθευτριών των προϊόντων εταιριών κ.α.
  3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας, νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λογότυπα των προμηθευτριών εταιριών καθώς και τα λογότυπα του pharmavita είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα αυτών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια και τα δικαιώματα χρήσης τους παραμένουν στις σχετικές εταιρίες. Η Εταιρία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διεκδίκηση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που προκληθεί σ’ αυτήν από μία τέτοια παράνομη ενέργεια.
 3. Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα
  1. Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα της, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.
  2. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβέστερη περιγραφή των προϊόντων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Εντούτοις, δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανακριβή, λανθασμένη ή ελλιπή περιγραφή των προϊόντων της. Η Εταιρία παρακαλεί κάθε χρήστη, σε περίπτωση που αυτός διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια σχετικά με τα ανωτέρω, είτε πριν είτε μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, να την ενημερώσει σχετικώς, είτε αποστέλλοντάς της σχετικό e-mail στο info@pharmavita.gr είτε επικοινωνώντας με τους εκπροσώπους/υπεύθυνους της Εταιρίας στο τηλέφωνο 22810-75399.
 4. Ευθύνη Εταιρίας
  1. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών (πελατών) για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Δεν εγγυάται τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.ο.κ.).
  2. Η Εταιρία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τυχόν μη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
  3. Η Εταιρία εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά και την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την αποφυγή τυχόν λαθών ή αστοχιών σχετικά με τις τιμές ή τα εν γένει χαρακτηριστικά των προϊόντων.
  4. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία, που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και την αδυναμία διάθεσης προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 5. Ευθύνη Χρήστη
  1. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 6. Ασφάλεια συναλλαγών και δεδομένων
  1. H Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών. Όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών καθώς και οι συναλλαγές αυτών είναι απολύτως ασφαλείς και απόρρητες. Η ιστοσελίδα διαθέτει SSL πρωτόκολλο με μέγεθος κλειδιού 2048 Bits.
  2. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη είναι ο ίδιος ο χρήστης και αυτός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους, ο χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρία.
  3. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τον προσωπικό του κωδικό (password) όσο συχνά επιθυμεί. Προτείνεται η χρησιμοποίηση «ισχυρών» κωδικών (αποτελούμενων από γράμματα και αριθμούς) καθώς και η αποφυγή προβλέψιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης κ.λ.π.).
 7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Επιλογών
  1. Κατά την επίσκεψη του χρήστη στον ιστοχώρο της pharmavita.gr και προκειμένου αυτός να παραγγείλει προϊόντα αλλά και για να είναι δυνατή η επικοινωνία της Εταιρίας μαζί του, θα του ζητηθούν προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα, που ο χρήστης δηλώνει στις σελίδες του ιστοχώρου αυτού, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης της παραγγελίας του και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις προδιαγραφές του τελευταίου πλαισίου GDPR.
  2. Η Εταιρία εγγυάται την προστασία και μη δημοσιοποίηση σε τρίτους των προσωπικών στοιχείων και επιλογών του χρήστη, που δηλώνονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας.
 8. Ακύρωση Παραγγελίας
  1. Για να ακυρώσει ο χρήστης την παραγγελία του, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει ακόμη εκτελεστεί, πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρία είτε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο info@pharmavita.gr (αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση) είτε επικοινωνώντας με τους εκπροσώπους/υπεύθυνους της Εταιρίας στο τηλέφωνο 22810-75399.
 9. Επιστροφή και Αντικατάσταση Προϊόντων - Υπαναχώρηση
  1. Ο χρήστης του www.pharmavita.gr (πελάτης) έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε στις παρακάτω περιπτώσεις:
   1. Αν το προϊόν είναι ελαττωματικό, ο χρήστης το στέλνει πίσω στην Εταιρία, στην έδρα της και με χρέωση της παραλήπτριας Εταιρίας και, αφού η Εταιρία ελέγξει το προϊόν και επιβεβαιωθεί η ελαττωματικότητα αυτού, στέλνει στο χρήστη ένα ίδιο προϊόν, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
   2. Αν για οποιονδήποτε λόγο το προϊόν δεν άρεσε ή λόγω μεγέθους δεν έκανε στο χρήστη και αυτός θέλει να αγοράσει κάτι άλλο, ο χρήστης το στέλνει πίσω στην έδρα της Εταιρίας με δικά του έξοδα και, αφού η Εταιρία ελέγξει το προϊόν και επιβεβαιωθεί ότι αυτό βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κάτι άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.
   3. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης θέλει να ακυρώσει την παραγγελία του και τη σύμβαση πώλησης, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, γνωστοποιώντας στην Εταιρία τη βούλησή του αυτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, πέραν των εξόδων επιστροφής. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει στο χρήστη το χρηματικό ποσό που αυτός της έχει ήδη καταβάλλει, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος (από το χρήστη).
  2. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο χρήστης, που έχει εν τω μεταξύ παραλάβει το προϊόν, πρέπει να το επιστρέψει στην Εταιρία εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από το χρήστη, πλήρη, αχρησιμοποίητα, χωρίς φθορές και εντός της συσκευασίας τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς των. Όσον αφορά δε σε καλλυντικά προϊόντα και είδη μακιγιάζ, τυχόν ίχνος δοκιμής τους καθιστά αυτομάτως την επιστροφή τους άκυρη. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή δεν αφορά καμία από τις ανωτέρω υπό στοιχεία α., β. και γ. περιπτώσεις ή δεν πραγματοποιηθεί υπό τις αμέσως ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε η επιστροφή ακυρώνεται και ο χρήστης επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής.
  3. Για να ζητήσει ο χρήστης την επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος ή για να δηλώσει στην Εταιρία ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση πώλησης πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους/υπεύθυνους της Εταιρίας μέσω e-mail στο info@pharmavita.gr ή τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 22810-75399. Σε αντίθετη περίπτωση η επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή.
 10. Εγγύηση Προϊόντων
  1. Τα προϊόντα έχουν εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας και τηρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές. Εάν παρόλα αυτά κάποιο προϊόν, λόγω αστοχίας υλικού, παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αντικατάστασής του, κάνοντας χρήση της εγγύησής του που θα βρει στη συσκευασία του. Θα πρέπει για το λόγο αυτό να ενημερώσει την Εταιρία το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος και να το επιστρέψει στην Εταιρία εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα μεταφοράς για την αντικατάσταση του προϊόντος βαρύνουν την Εταιρία. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που το ελάττωμα διαπιστωθεί σε μεταγενέστερο των 14 ημερών χρονικό διάστημα, αρκεί αυτό να καλύπτεται από τη χρονική περίοδο της εγγύησης.
 11. Τρόποι πληρωμής
  1. Αντικαταβολή. Για όσους χρήστες προτιμούν την πιο παραδοσιακή μέθοδο, τα προϊόντα αποστέλλονται μέσω courier Γενική Ταχυδρομική και ο χρήστης πληρώνει το αντίτιμο τη στιγμή της παραλαβής. Η επιπλέον χρέωση για την αντικαταβολή είναι 1 €.
  2. Πιστωτική κάρτα. Αν ο χρήστης διαθέτει πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα Visa, MasterCard, Maestro, Electron ή American Express, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με ασφάλεια μέσα από τη φόρμα παραγγελίας της Εταιρίας. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας στον περιβάλλον της τράπεζας. Αυτό εγγυάται η ALPHA BANK με το σύστημα ασφαλών συναλλαγών Alpha e-Commerce, ειδικά ανεπτυγμένο για αγορές μέσω διαδικτύου. Με το σύστημα αυτό, ο χρήστης δίνει τα στοιχεία της κάρτας του σε μία απολύτως ασφαλή περιοχή του διαδικτύου, όπου και αποκλείεται ο κίνδυνος υποκλοπής των στοιχείων του. Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας δεν αποθηκεύονται στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη. Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από το χρήστη κατά την διαδικασία της εγγραφής του στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των παραγγελιών του. Η Εταιρία εγγυάται τη μη δημοσιοποίηση και μη μεταβίβασή τους σε τρίτους.
  3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο χρήστης μπορεί να καταθέσει τα χρήματα για την παραγγελία του (αξία προϊόντος και τυχόν έξοδα αποστολής) σε έναν από τους κατωτέρω αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, ο χρήστης παρακαλείται να δίνει στην τράπεζα, ως αιτιολογία, τον Αριθμό Παραγγελίας που δίνεται σ’ αυτόν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.
   1. ALPHABANK: 626-002330-004-026
    IBAN: GR81-0140-6260-6260-0233-0004-026
    BIC: CRBAGRAA
   2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 254-44010-505
    IBAN: GR17-0110-2540-0000-2544-4010-505
    BIC: ETHNGRAA
    Μετά την κατάθεση των χρημάτων, ο χρήστης παρακαλείται να αποστείλει στην Εταιρία το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω fax στο 22810-79207 ή μέσω e-mail στο info@pharmavita.gr
  4. Paypal. Η Εταιρία PayPal παρέχει υπηρεσίες πληρωμών μέσω τρίτων, ανήκει στην eBay, διέπεται και ελέγχεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετανίας - FSA (όπως άλλωστε και όλες οι Βρετανικές τράπεζες και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί της Μεγάλης Βρετάνιας) και διευκολύνει με ασφάλεια την διεκπεραίωση μια συναλλαγής γνωστοποιώντας στα αντισυμβαλλόμενα μέρη μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της «πληρωμής». Το να αποκτήσει ο χρήστης λογαριασμό στο PayPal είναι δωρεάν, όπως και η μεταφορά των χρημάτων από το λογαριασμό του στο PayPal προς τον τραπεζικό του λογαριασμό. Επίσης, μπορείτε να στέλνει και να λαμβάνει χρήματα σε/από οποιονδήποτε δωρεάν, αλλά και να αγοράζει από καταστήματα συμβαλλόμενα με την PayPal με ασφάλεια. Αν δεν έχετε λογαριασμό στην PayPal, μπορείτε να ανοίξετε, δωρεάν, μεταβαίνοντας στην κεντρική σελίδα του www.paypal.com.
 12. Παράδοση προϊόντων
  1. Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε περιοχές εντός Ελλάδος και εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών σε περιοχές του εξωτερικού, ανάλογα με την ώρα υποβολής του αιτήματος αγοράς των. Για παράδοση ωστόσο ορθοπεδικών προϊόντων ή για παράδοση προϊόντων σε δυσπρόσιτους προορισμούς απαιτείται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα. Η Εταιρία δεν εγγυάται τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.ο.κ.).
  2. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής δώρων και προϊόντων σε οποιαδήποτε διεύθυνση υποδείξει στην Εταιρία ο χρήστης (πελάτης).
 13. Τρόποι αποστολής
  1. Εντός Ελλάδος, τα προϊόντα αποστέλλονται με courier Γενική Ταχυδρομική. Για αγορές από 39 € και άνω η αποστολή με Courier είναι δωρεάν! Για αγορές κάτω των 39 € η αποστολή κοστίζει στον χρήστη 3 € για κάθε πακέτο βάρους έως και δύο (2) κιλών, ενώ για κάθε πακέτο βάρους άνω των δύο (2) κιλών υπάρχει πρόσθετη χρέωση 2 € για κάθε επιπλέον κιλό (πέραν των δύο).
  2. Για αποστολή προϊόντων σε περιοχές εκτός των ορίων πόλεων του δικτύου της Γενικής Ταχυδρομικής Α.Ε., ισχύει ο επίσημος τιμοκατάλογος της Εταιρίας courier, τον οποίο η Εταιρία θα γνωστοποιεί στο χρήστη, προκειμένου αυτός να εγκρίνει το κόστος της αποστολής και να συμφωνεί στη συνέχιση της παραγγελίας του.
  3. Σε πόλεις του εξωτερικού, τα προϊόντα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένο δέμα. Η αποστολή προϊόντων, για κάθε πακέτο βάρους μέχρι και δύο (2) κιλών, σε πόλεις εντός Ευρώπης κοστίζει στον χρήστη 15 € και σε πόλεις εκτός Ευρώπης κοστίζει 20 €, ενώ για αποστολή πακέτου βάρους άνω των δύο (2) κιλών ισχύει ο επίσημος τιμοκατάλογος της ταχυδρομικής υπηρεσίας.
 14. Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
  1. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μεταξύ της Εταιρίας και του χρήστη από τη λειτουργία και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, σχετικά με την ερμηνεία, τήρηση και εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της νήσου Σύρου Κυκλάδων και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.
  2. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 15. Λοιποί όροι
  1. Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
  2. Υπάρχει διαθεσιμότητα στο 90% των προϊόντων.
  3. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή έλλειψη ο χρήστης θα ενημερώνεται  τηλεφωνικά, μέσω email ή με sms.
  4. Ο χρήστης μπορεί να παραλαμβάνει τα προϊόντα της παραγγελίας του και από την έδρα των κατωτέρω φαρμακευτικών εταιριών, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, με την επίδειξη του αριθμού παραγγελίας και οποιουδήποτε εγγράφου δηλωτικού της ταυτότητάς του. Ειδικότερα:
   1. Αγγελική Καραμπούλα και Σία Ε.Ε., Ερμούπολη Σύρου, Πλατεία Ηρώων 11, τηλ. 22810-75399.
   2. Ελένη Αρμακόλα και Σία Ε.Ε., Ερμούπολη Σύρου, Σταματίου Πρωΐου 132, τηλ. 22810-88444.
   3. Μάριος Ρούσσος και Σία Ε.Ε., Ερμούπολη Σύρου, Πρωτοπαπαδάκη 23, τηλ. 22810-82785.
  5. Εάν ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου για την αγορά προϊόντων, μπορεί να το ζητήσει κατά την παραγγελία. Διαφορετικά, εκδίδεται απλή απόδειξη.

 

Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Pharmavita και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

Απαιτούμενα Cookies
Cookies Διαφήμισης