Αλλεργίες της Άνοιξης Σαν αλλεργία χαρακτηρίζεται η έντονη αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε στοιχεία του περιβάλλοντος τα οποία αναγνωρίζονται σαν απειλητικοί εισβολείς για τους αλλεργικούς ενώ είναι εντελώς αθώα για του υπόλοιπους ανθρώπους. Το 25% του Δυτικού πληθυσμού θα εμφανίσει αλλεργία κάποια στιγμή.